Vraagouder

Belangrijke kenmerken van gastouderopvang bij Als thuis zijn:

Huiselijkheid: opvang vindt doorgaans plaats bij het gastgezin dat één of meerdere kinderen thuis opvangt;

Kleinschaligheid: er mogen maximaal zes kinderen opgevangen worden (leeftijdsafhankelijk), waardoor er voldoende tijd en aandacht is voor uw kind(eren);

Flexibiliteit: in bijvoorbeeld opvangtijden en -dagen. U zit niet vast aan openings- en sluitingstijden zoals bij een kinderdagverblijf;

Maatwerk: wij streven ernaar een gastouder te vinden die bij u(w wensen) en de kinderen past;

Opvang van 6 weken tot 13 jaar: er kan vanaf kort na de geboorte tot het einde van de basisschoolperiode dezelfde opvang geboden worden. Kinderen uit één gezin met verschillende leeftijden kunnen terecht bij de gastouder;

Voordelig: u betaalt slechts voor het aantal uren opvang dat u afneemt en niet per dagdeel, zoals bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang het geval is.